Omezení bohoslužeb od 22. října 2020


Drazí bratři a sestry,s politováním vám musím oznámit, že až do odvolání nebude možno, aby kdokoliv byl přítomen na mši svaté, nebo jiné farní aktivitě. Tedy ani ti, kteří mají intenci. Děkuji za pochopení.Přeji vám všem, aby se pandemie tragicky nedotkla přímo ani vás, ani vašich rodin. Budu na vás myslet při mších svatých, které […]

Číst dále ...

Výzva otce biskupa ke společné modlitbě


Milí spolubratři a věřící našich farností, rád bych vás pozval ke společné modlitbě růžence za odvrácení pandemie.Zítřejší slavnost patronky diecéze svaté Hedviky je k tomu vhodnou příležitostí. Spojme se, prosím, ve společné modlitbě ve 20,00. S malým společenstvím se budu modlit v kapli biskupství a tato modlitba bude živě přenášena na Youtube kanálu diecéze. Živé přenosy modlitby růžence […]

Číst dále ...

Organizace mší svatých v naší farnosti od 14. října 2020


Bratři a sestry, jak jistě víte, podle nařízení Vlády ČR je od 14. října povoleno maximálně 6 osob (plus asistence) na bohoslužbách. V této situaci nerušíme mše svaté, ale musíme omezit počet věřících, kteří budou na mši svaté přítomni. Přednost má rodina, která má zamluvenou intenci, a další případní zájemci se domluví s knězem předem. […]

Číst dále ...