Výzva otce biskupa ke společné modlitbě


Milí spolubratři a věřící našich farností, rád bych vás pozval ke společné modlitbě růžence za odvrácení pandemie.Zítřejší slavnost patronky diecéze svaté Hedviky je k tomu vhodnou příležitostí. Spojme se, prosím, ve společné modlitbě ve 20,00. S malým společenstvím se budu modlit v kapli biskupství a tato modlitba bude živě přenášena na Youtube kanálu diecéze. Živé přenosy modlitby růžence […]

Číst dále ...

Organizace mší svatých v naší farnosti od 14. října 2020


Bratři a sestry, jak jistě víte, podle nařízení Vlády ČR je od 14. října povoleno maximálně 6 osob (plus asistence) na bohoslužbách. V této situaci nerušíme mše svaté, ale musíme omezit počet věřících, kteří budou na mši svaté přítomni. Přednost má rodina, která má zamluvenou intenci, a další případní zájemci se domluví s knězem předem. […]

Číst dále ...