Poděkování za potravinovou sbírku pro ukrajinské rodiny


Do této sbírky se zapojila i naše farnost. Během října a začátku listopadu se shromažďovaly na řadě institucí na Ostravsku, hlavně školách a ve farnostech, trvanlivé potraviny a drogerii. Dohromady jsme nasbírali kolem 1000 kg věcí, které jsme rodinám v neděli předali. V řadě případů je také naši dobrovolníci odvezli i s obdrženými věcmi domů. […]

Číst dále ...

Potravinová sbírka


Římskokatolická farnost Velká Polom ve spolupráci s obcí Velká Polom pořádajíPOTRAVINOVOU SBÍRKUurčenou pro rodiny ukrajinských uprchlíků, kteří žijí ve farnosti Ostrava – Stará Bělá. Sbíráme trvanlivé potraviny: cukr, mouka, cereálie těstoviny, rýže, luštěniny čaj, káva sušenky a sladkosti pro děti konzervy, zavařeniny přesnídávky, marmelády polévky, vakuované uzeniny dochucovací přípravky olej, sirup, balené vody trvanlivé mléko, […]

Číst dále ...

Duchovní příprava ke svátosti biřmování


DUCHOVNÍ PROGRAM BUDE V KOSTELE V DOLNÍ LHOTĚ STŘEDA 12. 10. 17. 00 ADORACE A SVÁTOST SMÍŘENÍ 18. 00 MŠE SVATÁ S PROMLUVOU ČTVRTEK 13. 10. 17. 00 ADORACE A SVÁTOST SMÍŘENÍ 18. 00 MŠE SVATÁ S PROMLUVOU PÁTEK 14. 10. 17. 00 ADORACE A SVÁTOST SMÍŘENÍ 18. 00 MŠE SVATÁ S PROMLUVOU SOBOTA 15. 10. 17. 00 MODLITEBNÍ VIGILIE […]

Číst dále ...

Duchovní obnova a oslava sv. Václava ve Velké Polomi


Zveme všechny farníky na duchovní obnovu na téma: „VZTAH K BOHU, SOBĚ A BLIŽNÍMU Program: Neděle, 25. 9. – kostel sv. Václava17.00 setkání s nemocnými, osamělými a seniory (modlitba, setkání se slovem, požehnání) Pondělí, 26. 9. – kostel sv. Václava17.00 adorace v kostele18.00 mše svatáPo mši svaté: setkání se slovem „O svátosti smíření“ Úterý, 27. 9. – kostel […]

Číst dále ...