Aktuální pořad bohoslužeb

Farní kostel svatého Václava ve Velké Polomi:

Neděle 10:00
Úterý 17:00
Pátek 17:00
Sobota: 7:30 – pouze v lichém týdnu

Svátost smíření: půl hodiny před každou mší svatou.
Úřední hodiny: po každé mši svaté.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Dolní Lhotě:

Neděle 8:30
Středa 17:00
Sobota: 7:30 – pouze v sudém týdnu

Svátost smíření: půl hodiny před každou mší svatou.
Úřední hodiny: po každé mši svaté.

Kaple Krista Krále v Horní Lhotě:

Neděle 7:00
Čtvrtek 8:00

Svátost smíření: půl hodiny před každou mší svatou.
Úřední hodiny: po každé mši svaté.