Adorace v době postní


Každou sobotu v době postní bude ve farnosti v době od 8:00 hod. do 12:00 hod. možnost osobní adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí. V soboty, kdy je ranní mše svatá ve filiálním kostele sv. Cyrila  a Metoděje v Dolní Lhotě, bude tamtéž také adorace a v soboty, kdy je mše svatá ve farním kostele svatého Václava, bude i adorace ve Velké Polomi.
Tato možnost je otevřena všem za předpokladu dodržení vládních bezpečnostních opatření, mezi jinými zvláště max. počet 15-ti lidí v kostele ve Velké Polomi a 10-ti lidí v kostele v Dolní Lhotě a dodržování rozestupů. Vstup pouze s rouškou a s použitím dezinfekce rukou u vchodu.
Prosíme také dobrovolníky, kteří by si mohli vzít hodinovou službu (hlídání), o zapsání se vzadu na stolečku v kostelích. Kdo nemá možnost zapsání se, může se nahlásit v Dolní Lhotě paní Haně Kozelské, ve Velké Polomi paní Martě Kozelské. Děkujeme 

Sdílet článek ...