Aktuální informace ke 4. neděli adventní


Chvála Kristu,zdravím Vás srdečně z Velké Polomi!

Protože Vládní opatření neumožnila konat ocenění v naší Ostravsko-opavské diecézi o slavnosti naší patronky sv. Hedviky a protože současná opatření umožní v katedrále větší počet účastníků bohoslužeb, rozhodl o. biskup o předávání ocenění o radostné neděli
dne 13. 12.2020 v 15:00  v katedrále Božského Spasitele v Ostravě při mši svaté. V tomto roce  z naší Velkopolomské farnosti budou oceněni otci biskupy Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem o.Praem.  a Apoštolským Administrátorem  Mons. Martinem Davidem 
náš vážený pan varhaník  Ing. Vladimír Pavlík a jeho manželka Bohumila. Oceněných v naší Ostravsko-opavské diecézi v době uplynulých 24 let od založení Diecéze Ostravsko-opavské není mnoho. Každý rok pouze kolem 30 křesťanů z celé naší diecéze  získá ocenění. 
Vloni a předloni ocenění obdržely naše velmi obětavé farnice paní Marie Hahnová, paní Marie Klásková a také paní Ing. Ludmila Bubeníková. Toto svědčí o významnosti naší farnosti.

S předstihem informuji také, že mše svaté 24.12. budou následovně: Dolní Lhota – 14:00 Mše sv. pro rodiče  s dětmi, 15:30  – Velká Polom, Mše sv. pro rodiče  s dětmi, 21:00  – „Půlnoční“ mše svatá ve Velké Polomi.  Živý betlém letos samozřejmě bude, ale kvůli momentální nepříjemné situaci s koronavirem Covid19 pouze postupně po rodinných kruzích. Více informací se dozvíte na plakátcích. Oba kostely ve Velké Polomi i v Dolní Lhotě budou otevřeny 25.12. od 15:00 do 17:00. 
Aktuálně můžete samozřejmě přijít do otevřených chrámů naší farnosti  v  době konaných bohoslužeb. 
Každý  kdo přijde do kostela může půl hodiny před termínem zahájení bohoslužby  přistoupit ke svátosti smíření. V době zahájení bohoslužby může  každý přijmout sv. přijímání a budou přečteny aktuální  ohlášky. 

Na Mši svaté (Ve Velké Polomi a v Dolní Lhotě) potom může zatím zůstat pouze 30 lidí + nezbytná asistence. V Horní Lhotě 4 věřící + varhaník a kněz. Buďme prosím v této těžké době na sebe i ostatní ohleduplní. Dbejme na nařízení naší Vlády ČR.
Prosím Vás také o modlitbu za našeho o. arcibiskupa Jana Graubnera, Metropolitu Moravského, který je momentálně hospitalizován v Olomoucké nemocnici s nákazou koronavirem Covid 19 a také za všechny nemocné, ošetřující lékaře, zdravotníky a dobrovolníky, vzpomeňme také v modlitbě na oběti střelby vloni ve Fakultní nemocnici, na jejich rodiny a všechny záchranáře z řad policie, hasičů a mediků.  

Protože ve farnosti nemohou probíhat běžné sbírky, jenom provizorní, prosím Vás o jakýkoli příspěvek na bankovní účty farnosti. 

Velká Polom č.ú. : 153783317/0300, 
Dolní Lhota č.ú.  283146156/0300. 

Energie (elektřina + plyn) naší  Velkopolomskou farnost přijdou v kostelích a na faře na 9700 Kč měsíčně, splátka bezúročné zápůjčky z Biskupství Ostravsko-opavského   na přístavbu nás vyjde v Dolní Lhotě měsíčně na 15 000 Kč až do roku 2030.  Pak je třeba uhradit mnoho faktur, které s sebou přináší běžný provoz farnosti. Každý i ten nejmenší Váš dar se počítá. Pán Bůh odplať za Vaše dary.

Přeji Vám všem mnoho osobních úspěchů a prosperity,  štěstí, radosti, pokoje, zdraví a Božího  požehnání,  o  těchto   Vánocích  i v Novém roce 2021. 
Váš P. Radek Drobisz

Sdílet článek ...