Aktuální informace o bohoslužbách v čase celorepublikové karantény


Vláda rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest. (www.vlada.cz)

Na základě rozhodnutí vlády, doporučení ČBK a BOO Římskokatolická farnost Velká Polom sděluje, že bohoslužby se budou konat nadále bez účasti lidu. Všechny již domluvené intence Mší svatých budou odslouženy ve farní kapli Božího Milosrdensví ve Velké Polomi. Modlitba Růžence, Křížové cesty a jiné pobožnosti a také příprava na 1. sv. Přijímání se budou konat v rodinách. Toto opatření platí až do odvolání.

Pohřby se mohou konat.

V případě potřeby Svátosti smíření, přijetí Svátosti nemocných, nebo zajištění Pohřebního obřadu volejte na farní tel: 739002769.

V dané situaci ostatní věřící mohou svou nedělní povinnost mše svaté spojenou s přikázáním slavit den Páně splnit sledováním či poslechem televizního (TV Noe, TV Lux) či rozhlasového přenosu (Proglas) na nových komunikačních prostředcích, včetně sledování přenosu mše svaté na různých místech na internetu. Svaté přijímání mohou přijmout duchovně podle modlitby v kancionálu.

Situaci, kterou nyní prožíváme a která přináší dočasné odloučení od setkání s Ježíšem Kristem ve svátostech, přijměme i jako nabídku a výzvu. Může být například cestou k tomu, abychom si uvědomili, jak velkým darem jsou pro nás svátosti i ti, kteří je udělují. Prosím, přijměme tuto situaci jako rodina, které není lhostejné, co prožívá ten druhý. Nehledejme výhody pro sebe, nechtějme obejít bezpečnostní opatření či rozhodnutí. Nereptejme. Přijměme letošní výjimečnou postní dobu jako účast na Kristově křížové cestě, která byla nutnou součástí jeho vítězství. Připomínám i dnes, abychom se vrátili k domácí četbě Písma a ke společným modlitbám v rodinách. Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence. Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a k ochraně našich rodin.

Sledujte prosím, aktualizované informace pro věřící na těchto webových stránkách: www.doo.cz a www.cirkev.cz, www.farnostvelkapolom.cz, nebo www. farnost.velkapolom.cz.  Děkuji za pochopení a prosím o modlitby za zdravotníky a nemocné.

P. Radek Drobisz, farář

Sdílet článek ...