Čeští a moravští biskupové děkují všem, kdo pomáhají


Biskupové Čech, Moravy a Slezska děkují všem lidem dobré vůle, kteří nezištně
pomáhají uprchlíkům z okupovaného území Ukrajiny
Prosíme vás, abyste ve svém bohulibém konání nepolevovali, a nadále v něm,
dle svých možností, pokračovali. Pomoc může mít rozličnou formu, nemusí se
primárně jednat o materiální a finanční dary či poskytnuté ubytování. Důležité je,
aby těžce zkoušení lidé na útěku ze své vlasti znovu získali pocit bezpečí, důvěry
a sounáležitosti. Toho lze docílit i drobnými projevy úcty a sympatií (třeba jen
pozváním na kávu, rozhovorem, radou, nabídkou pomoci s orientací v neznámém
prostředí apod.).
Ještě jednou děkujeme za vaši nezištnou pomoc lidem, kteří prchají před hrůzami
války a žehnáme vám i vašim blízkým.

Jménem českých a moravských biskupů Mons. Jan Graubner, arcibiskup
olomoucký a předseda ČBK spolu s členy Stálé rady ČBK

Praha, 5. dubna 2022

Sdílet článek ...