Duchovní obnova a oslava sv. Václava ve Velké Polomi


Zveme všechny farníky na duchovní obnovu na téma:

„VZTAH K BOHU, SOBĚ A BLIŽNÍMU

Program:

Neděle, 25. 9. – kostel sv. Václava
17.00 setkání s nemocnými, osamělými a seniory (modlitba, setkání se slovem, požehnání)

Pondělí, 26. 9. – kostel sv. Václava
17.00 adorace v kostele
18.00 mše svatá
Po mši svaté: setkání se slovem „O svátosti smíření“

Úterý, 27. 9. – kostel sv. Václava

17.00 adorace v kostele, svátost smíření
18.00 mše svatá
Po mši svaté: setkání se slovem „O Eucharistii“

Středa, 28. 9. – kostel sv. Václava

SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA

13.15 modlitba rozjímavého růžence

14.00 SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ

Po mši svaté jsou všichni zváni na přátelské posezení na farní zahradu s možností občerstvení
18. 00 litanie ke sv. Václavovi, modlitba za obec a farnost, svátostné požehnáni

Duchovní obnovou nás povede P. Krzysztof Szewczyk.

Další informace na plakátku.

Sdílet článek ...