Duchovní obnova


V pátek 27.3. se uskuteční Duchovní obnova v naší farnosti. Povede ji prezident Charity Ostravsko-opavské, P. Jan Larisch, ThD., farář z Ostravy Svinova.

Téma: Blahoslavený Richard Henkes.

Časový harmonogram:
16:15 Křížová cesta
17:00 Mše svatá
18:00: Rekolekční promluva.

Jste všichni srdečně zváni…

Sdílet článek ...