Duchovní příprava ke svátosti biřmování


DUCHOVNÍ PROGRAM BUDE V KOSTELE V DOLNÍ LHOTĚ

STŘEDA 12. 10.

17. 00 ADORACE A SVÁTOST SMÍŘENÍ

18. 00 MŠE SVATÁ S PROMLUVOU

ČTVRTEK 13. 10.

17. 00 ADORACE A SVÁTOST SMÍŘENÍ

18. 00 MŠE SVATÁ S PROMLUVOU

PÁTEK 14. 10.

17. 00 ADORACE A SVÁTOST SMÍŘENÍ

18. 00 MŠE SVATÁ S PROMLUVOU

SOBOTA 15. 10.

17. 00 MODLITEBNÍ VIGILIE PŘED SLAVNOSTÍ SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ

NEDĚLE 16. 10.

10. 00 SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ S UDÍLENÍM SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ, CELEBRUJE BISKUP MARTIN DAVID, APOŠTOLSKÝ ADMINISTRÁTOR

Duchovní přípravu povede Mons. Bohuslav Novák

Další informace na plakátku.

Sdílet článek ...