Farní pouť do Trenčína a na poutní místo Butkov


Termín pouti: 1. 10. 2022

Přihlašovat se můžete v sakristii kostelů do 27. 9. 2022

S přihláškou je nutné složit zálohu 300 Kč. Je vhodné na tuto cestu se pojistit (zahraničí).

Odjezd:
Horní Lhota – 6. 30
Dolní Lhota – u kostela – 6. 40
Velká Polom – u kostela – 6. 50

Ministranti a členové scholy za pouť neplatí.

Další informace na plakátku.

Sdílet článek ...