Jak s úctou přijímat Eucharistii v této době?


V souvislosti s hygienickými opatřeními se doporučuje přijímání na ruku. Je to totiž jeden z možností jak přistupovat k eucharistii. Dokonce se jedná o původní způsob, jak křesťané eucharistii přijímali. Jeden z koncilů 7. století nařizuje exkomunikaci těch, kteří nepovažují lidské ruce za důstojné, aby přijímali eucharistii. Je ovšem důležité, aby se tak dělo podle určitých pravidel, které zaručují důstojnost. Svatý Cyril Jeruzalémský, biskup a učitel církve 4. století říká: „Přistupuj k přijímání, když si učinil levou rukou trůn pravé, tak, že bude moci přijmout Krále.“ Také se hovoří o tom, že ruce se mohou položit přes sebe ve tvaru kříže a z té horní vytvořit obětní misku, do které je Kristovo tělo položeno. Tou spodní rukou pak Kristovo Tělo uchopím a vložím do úst. Tak jako kněz pečivě dbá, aby se na misce nezůstaly drobečky proměněného těla, je třeba, aby i věřící alespoň mrkli do své dlaně, jestli tam nezůstal malý úlomek. Pokud ani, pak je třeba ho nabrat konečkem prstu a také přijmout. Rozhodně se to neřeší tak, že se dlaň utře do kabátu. Pokud vám vyhovuje přijímání do úst, dále můžete takto přijímat.

Sdílet článek ...