Křížová cesta pro děti na květnou neděli LP 2020

Křížová cesta pro děti na květnou neděli LP 2020

Zdravíme všechny rodiče a prarodiče, kteří by rádi prožili letošní květnou neděli ve společenství dětí a jejich rodin při společné křížové cestě, avšak k okolnostem letošního postního období, kdy nám Pán dává jiné příležitosti k prožití postní doby v soukromí rodin, příležitosti k naslouchání, vnímání potřeb ostatních členů rodiny a otevření se pomoci potřebným. Abychom mohli více v rodinách prožívat utrpení i radost postního a velikonočního období, a to vše bez možnosti navštěvovat mše svaté a jiné společenství, vás vyzýváme ke slavení křížové cesty pro děti na květnou neděli v rodinném kruhu.

Záleží na vás, zda použijete materiály, které jsou přiloženy ke stažení pod textem, nebo své, případně vyhledáte jiné (na internetu je jich spousta), zda se pomodlíte křížovou cestu v domácnosti nebo na procházce (za dodržování předepsaných ochranných opatření), v každém případě vás zveme k modlitbě křížové cesty rodin s dětmi o květné neděli 5. 4. 2020 v 15:00.

Věřme, že i letošní neobvyklá postní doba nám více otevře mysl a srdce pro našeho Pána Ježíše Krista, a že se brzy budeme moci společně zase radovat při slavení mší svatých a dalších farních aktivitách.

Křížová cesta k rozjímání
Píseň Díky za tvůj kříž
Křížová cesta pro děti – obrázky

Pokud někdo píseň nezná, je možné si ji poslechnout na této stránce.

Sdílet článek ...