Nové informace ohledně bohoslužeb v nouzovém stavu


Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod.:

Zakazuje

Hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné odborné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, a odstup od jiných osob menší než 2 metry; tento zákaz se nevztahuje na hromadné akce uvedené v bodě II. a na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, s účastí veřejnosti nepřevyšující sto osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určené místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje.

Omezuje

Účast na bohoslužbě tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob, a osoby, které se  bohoslužby účastní, se převážně zdržují na místě k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků, a v průběhu bohoslužby se nezpívá.
Na základě konzultace s Ministerstvem zdravotnictví je v situaci omezení přípustné, aby při bohoslužbách zpíval jeden sólista z kůru (např. antifony a žalm). Rozestupy mezi sedícími účastníky bohoslužby nejsou vyžadovány.
Výuka náboženství bez ohledu na místo konání je řádnou výukou, nikoli volnočasovou aktivitou. Proto ať probíhá i nadále podle stejných předpisů, které platí pro školní vyučování 1. nebo 2. stupně. Ostatní farní aktivity ať probíhají v tomto čase v souladu s vládním Usnesením, tzn. max. 10 osob ve vnitřních prostorách a 20 osob venku.
Nadále samozřejmě platí zvýšená hygienická opatření uvedená v mém rozhodnutí z 25. 9. 2020 navíc s doporučením podávat sv. přijímání na ruku. Je dobré to lidem s trpělivostí připomínat a sami v tom být příkladem. 
Přistupujme k situaci s pastýřskou láskou, která je vynalézavá a stále hledá cesty k přinášení Kristovy radostné zvěsti těm, kteří jsou nám svěřeni.  

Děkuji Vám za Vaši obětavou službu a všem Vám žehnám!

+ Martin David
apoštolský administrátor

Sdílet článek ...