Omezení bohoslužeb od 22. října 2020


Drazí bratři a sestry,
s politováním vám musím oznámit, že až do odvolání nebude možno, aby kdokoliv byl přítomen na mši svaté, nebo jiné farní aktivitě. Tedy ani ti, kteří mají intenci. Děkuji za pochopení.
Přeji vám všem, aby se pandemie tragicky nedotkla přímo ani vás, ani vašich rodin. Budu na vás myslet při mších svatých, které i nadále budu sloužit dle ohlášek, jak jsou zadané a také v modlitbě.
V době konání pravidelných bohoslužeb v naší farnosti budu k dispozici ve všech kostelích a kaplích ve Velké Polomi, v Dolní Lhotě a Horní Lhotě k individuálnímu přijetí sv. smíření a sv. přijímání dle ohlášek. V tomto čase můžete přijmout svátost smíření i svaté přijímání v kostele a/nebo využít čas k soukromé modlitbě. Po dobu omezení platí dispenz o. biskupa od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. Otec Radek Drobisz

Při návštěvě kostela dbejte, prosím, na protiepidemická krizová opatření, především omezení počtu osob v kostele na max. 2 osoby (s výjimkou rodiny). Přicházejte proto do kostela průběžně v určenou dobu, a pokud budete čekat před kostelem, dodržujte předepsané rozestupy min. 2 metry.

otec Radek Drobisz

Slovo otce biskupa k zpřísněným opatřením nouzového stavu

Ohlášky pro tuto neděli jsou k dispozici na stránce s Ohláškama.

Sdílet článek ...