Organizace bohoslužeb ve Farnosti Velká Polom 1.-17.5.2020


Moji milí bratři a sestry, jak jistě víte, v dubnu probíhaly velice náročné stavební práce ve farním kostele sv. Václava i ve  filiálním kostele sv. Cyrila a Metoděje. Děkujeme za Vaši obětavost při brigádách i za Vaší finanční a duchovní pomoc.

Od 1.5. 2020 až do 10.5.2020  platí  dle rozhodnutí Vlády ČR následující organizace bohoslužeb v naší farnosti Velká Polom. Sledujte také průběžně stránky doo.cz a cirkev.cz, kde jsou nejaktuálnější aktualizace pro Římskokatolickou církev v ČR, situace se neustále mění ze dne na den.

Bohoslužby mohou aktuálně být s těmito počty účastníků (včetně asistence):

od 24. dubna – 15 věřících
od 11. května – 100 věřících
od 8. června – neomezeně věřících.

Do 8. června se mohou konat 4 mše svaté s nedělní platností:

Velká Polom – sobota 18:00, neděle 10:00
Dolní Lhota – neděle 7:30 a 8:30

Všední dny mohou zůstat beze změny – kromě soboty, kdy bude mše svatá pouze večer,  dne 2. 5.  2020 mše sv. večer nebude, protože je dopoledne pohřeb.

Z počtu účastníků je potřeba odečíst 5 lidí (asistence), ostatní (10, 25, 45) se budou moci zúčastnit podle těchto pravidel:

  • Do 11. května bude moci být na mši svaté rodina, která má objednanou intenci, ale může pozvat na mši svatou další farníky až do celkového počtu 10 lidí.
  • V kostelích bude u vchodu sešit, kam se zájemci o účast na mši svaté (pouze nedělní) mohou zapisovat – až do celkového povoleného počtu osob, uvádějte e-mail nebo č. tel..
  • 10 min. před začátkem každé mše svaté bude podáváno sv. přijímání pro případné zájemce, kteří nemohou být na mši svaté.

V sobotu 16.5. po mši svaté, která bude pouze pro rodiny dětí, které se připravují na 1. svaté přijímání, se domluvíme s rodiči dětí, kdy bude 1. sv. přijímání v naší farnosti v roce 2020. Mohlo by být  v neděli 21.6. nebo zvolíme jiný termín.

Zpovídání je možné 30 min. před každou mší sv., o. Radek bude čekat v sakristii a pak se bude věnovat věřícímu na vhodném místě. V kropenkách nebude svěcená voda – bude tam dezinfekce na ruce, kterou každý věřící musí použít.   Po mši svaté se provede dezinfekce lavic, klik, dveří a dalších předmětů, na které lidé sahají. Během bohoslužby bude pozdravení pokoje pouze úklonou, nebudou se podávat ruce. Svaté přijímání bude podáváno pouze na ruku.

V Horní Lhotě bude mše svatá pouze ve čtvrtek v 8:00 pro omezený počet osob (max. 6 lidí vzhledem k malému prostoru) a proto tam prosím nemohou dočasně docházet lidé z Velké Polomi nebo Dolní Lhoty. Podle aktuální situace se domluvíme na případných nedělních bohoslužbách i v Horní Lhotě, a to od 25. května (místo Dolní Lhoty).

otec Radek Drobisz

Sdílet článek ...