Organizace mší svatých v naší farnosti od 14. října 2020


Bratři a sestry,

jak jistě víte, podle nařízení Vlády ČR je od 14. října povoleno maximálně 6 osob (plus asistence) na bohoslužbách. V této situaci nerušíme mše svaté, ale musíme omezit počet věřících, kteří budou na mši svaté přítomni. Přednost má rodina, která má zamluvenou intenci, a další případní zájemci se domluví s knězem předem.

30 minut přede mší svatou bude možné přijmout svátost smíření a 5 min. přede mší svatou bude podáváno sv. přijímání pro věřící, kteří nebudou moci být na mši svaté.

Fyzickou neúčast na bohoslužbách můžeme v této době nahradit sledováním živých přenosů mší svatých v TV Noe, ČT2, na dalších online kanálech či z Rádia Proglas. Samozřejmě doporučujeme modlitbu v rodině či s blízkými a četbu a rozjímání nad Písmem svatým.

Otec Radek Drobisz

Sdílet článek ...