Pokyn apoštolského administrátora v souvislosti s aktuální situací epidemie Covid-19

Pokyn apoštolského administrátora v souvislosti s aktuální situací epidemie Covid-19

V níže přiloženém souboru jsou pokyny, apoštolského administrátora, otce biskupa Martina Davida, ve kterých jsou uvedena pčísnější opatření týkající se epidemie Covid-19.

Jedná se o toto:

  • Nepoužívat svěcenou vodu v kropenkách.
  • Desinfikovat ruce při příchodu do kostela.
  • Celebrant a udělovatelé eucharistie si desinfikují ruce před podáváním svatého přijímání.
  • Dodržovat nařízení o používání roušek.
  • Roušku je možné sundat při četbě čtení či zpěvu žalmu.
  • Pozn.: Platí, že setkají-li se osoby, z nichž jedna je později pozitivně testována, ale po
  • celou dobu setkání užívají tyto osoby roušku, nemusí ten, který byl v kontaktu s pozitivně
  • testovanou osobou, do karantény.
  • Vynechat podání ruky při pozdravení pokoje.
  • Gesto pozdravení je možné vykonat vzájemnou úklonou nebo jej zcela vynechat.

Omezení počtu osob
Podle účinného opatření Ministerstva zdravotnictví neplatí pro bohoslužby žádná omezení počtu účastníků, a to bez ohledu na to, zda se konají ve vnitřních nebo ve venkovních prostorech. Na bohoslužby ovšem dopadá omezení spočívající v povinnosti dvoumetrových rozestupů mezi účastníky zdržujícími se mimo určené místo k sezení; to neplatí v případě členů domácnosti. Sedící účastníci bohoslužeb rozestupy zachovávat nemusí. Uvedený požadavek zachování rozestupů se týká bohoslužeb, jichž se účastní více než 10 stojících osob (ve vnitřních prostorech), nebo 50 stojících osob (v případě venkovních prostor).

Kompletní informace naleznete na plakátku.

Sdílet článek ...