Pouť k Panně Marii Karmelské v Ostravě


Hlavním poutním dnem na Slezské Ostravě bude sobota 15. července. Slavnost ale začne už v předvečer toho dne pěší poutí z Moravské Ostravy. Poutníci vyjdou v pátek 14. července v 19.00 od kostela sv. Václava, kde se pomodlí mariánskou litanii. Od 20.00 bude ve farním kostele na Slezské Ostravě mši svatou sloužit Mons. Josef Gazda, výpomocný duchovní porubské farnosti a někdejší ostravský děkan. Po bohoslužbě poutníci vyrazí na haldu Ema. Další den, v sobotu 15. července, pokračuje karmelská pouť pěti bohoslužbami.

6.30 hod.           modlitba růžence

7.00 hod.           přivítání poutníků a mše sv. s modlitbou ranních chval  (Mons. Jan Plaček, adm. exc.)

8.30 hod.           mše sv.  (P. Mgr. Vladimír Ziffer, farní vikář O.-Moravská Ostrava)

9.30 hod.           mše sv.  (P. Mgr. Marek Jargus, farář O.-Radvanice)

11.00 hod.         mše sv.  (P. Franciszek Gajewski, OSPPE, administrátor O.-Přívoz)

Následuje výstav Nejsvětější Svátosti a možnost adorace do 17.00 hod.

17.00 hod.         Te Deum a svátostné požehnání

17.30 hod.          mše sv. na zakončení poutního dne a po ní novokněžské požehnání  (P. Mgr. Jan Slepička, novokněz).

Během celého dne bude příležitost k přijetí sv. smíření. Sbírka bude na opravu a nátěr střechy kostela ve Slezské Ostravě. V Moravské Ostravě v pátek 14. července v 17.00 hod. v katedrále a v sobotu 15. července v 7.30 hod. v kostele sv. Václava a v 18.00 hod. v katedrále z důvodu poutě nebudou mše svaté.

Dolních Domaslavicích bude poutní mše v neděli 16. července v 9.00 s následnou kavárnou pod širým nebem. V Jakubčovicích nad Odrou Pannu Marii Karmelskou vzpomenou ve stejný den při mši svaté v 11.00.

Sdílet článek ...