Prázdninový pořad bohoslužeb ve farnosti


V době prázdnin se v naší farnosti slaví bohoslužby dle tzv. prázdninového rozpisu. To znamená, že mše svaté jsou:
Středa – Dolní Lhota v 18. 00 hod.
Pátek – Velká Polom v 18. 00 hod.
Sobota – Horní Lhota v 17. 00 (mše svatá s nedělní platností)
Neděle – Dolní Lhota v 8. 30 hod. a Velká Polom v 10. 00 hod.

Z důvodu dovolených kněží se mohou začátky mší svatých změnit. Prosím, sledujte aktuální ohlášky.

Příležitost ke svátosti smíření vždy po mši svaté.
Přede mší svatou se modlíme společně modlitbu posvátného růžence, adorace nejsou.

Sdílet článek ...