Přímluvné modlitby za oběti tornáda


Přímluvné modlitby za oběti tornáda 

Modleme se za všechny, kteří byli zasaženi ničivými bouřemi a tornádem na jižní Moravě. Prosíme Tě, aby v těchto těžkých hodinách a dnech nalezli u Tebe útěchu a pomoc. Ať najdou potřebnou sílu na opravu a znovuvybudování svých domovů a obcí. 
Modleme se také za oběti této přírodní katastrofy, prosíme, abys jim byl milosrdným soudcem a přijal je do své nebeské náruče.
Prosíme Tě za nás za všechny, abychom byli jakýmkoliv způsobem nápomocni těm, kdo to nyní nejvíce potřebují a prokázali svou štědrost a vzájemnou solidaritu. 


Finanční sbírka Diecézní charity Brno

Přispět je možné převodem na účet sbírkového konta nebo prostřednictvím dárcovské SMS zprávy.

Číslo účtu: 4211325188/6800
variabilní symbol 2002

Přispět je možné také formou DMS na číslo: 87 777 ve tvaru DMS DCHB 30, 60, 90,
nebo trvalá DMS TRV DCHB 30, 60, 90
Více info na stránkách Diecézní charity Brno.

Sdílet článek ...