Římskokatolická farnost Velká Polom informuje spoluobčany a farníky


V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou České republiky, kterým se kromě jiného zakazují s účinností ode dne 13. března 2020 od 6.00 akce, včetně náboženských shromáždění, s účastí přesahující 30 osob.

Prohlášení českých a moravských biskupů ze dne 12. března 2020 sděluje, že věřící jsou do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách a že se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.

Pohřební obřady se mohou konat.

Římskokatolická farnost Velká Polom sděluje, že bohoslužby se budou konat bez účasti lidu. Toto opatření platí až do odvolání.

V dané situaci ostatní věřící mohou svou nedělní povinnost mše svaté spojenou s přikázáním slavit den Páně splnit sledováním či poslechem televizního (TV Noe, TV Lux) či rozhlasového přenosu (Proglas) na nových komunikačních prostředcích, včetně sledování přenosu mše svaté na různých místech na internetu. Svaté přijímání mohou přijmout duchovně podle modlitby v kancionálu.

O nedělích bude Mše svatá v Horní Lhotě v kapli Ježíše Krista Krále jako obvykle (do kaple se vejde max. 15. lidí).

O nedělích v  Dolní Lhotě v kostele sv. Cyrila a Metoděje od 8:00  bude také možnost přijmout svaté přijímání (na ruku) nebo svátost smíření (ve zpovědnici) individuálně.  Ti, kteří mají zamluvenou intenci mše svaté, mohou přijít a zúčastnit se v omezeném množství maximálně 7 osob v 8:30 hod.

O nedělích  ve Velké Polomi  v kostele sv. Václava od 9:30 bude také možnost přijmout svaté přijímání (na ruku) nebo svátost smíření (ve zpovědnici) individuálně.  Ti, kteří mají zamluvenou intenci mše svaté, mohou přijít a zúčastnit se v omezeném množství maximálně 7 osob v 10:00 hod.

Všechny mše svaté od úterý do soboty budou slouženy dle ohlášek, ale bez účasti lidu. Ti, kteří mají zamluvenou intenci mše svaté, mohou přijít a zúčastnit se v omezeném množství maximálně 7 osob. Možnost individuálního přijetí sv. přijímání a svátosti smíření půl hodiny před bohoslužbou je zachována.

Veškeré pobožnosti – růžence, adorace, setkání na faře, příprava na 1. sv. přijímání  a křížové cesty budou zachovány. (nebyl v minulosti překročen počet 30 věřících na setkání).

Situaci, kterou nyní prožíváme a která přináší dočasné odloučení od setkání s Ježíšem Kristem ve svátostech, přijměme i jako nabídku a výzvu. Může být například cestou k tomu, abychom si uvědomili, jak velkým darem jsou pro nás svátosti i ti, kteří je udělují. Prosím, přijměme tuto situaci jako rodina, které není lhostejné, co prožívá ten druhý. Nehledejme výhody pro sebe, nechtějme obejít bezpečnostní opatření či rozhodnutí. Nereptejme. Přijměme letošní výjimečnou postní dobu jako účast na Kristově křížové cestě, která byla nutnou součástí jeho vítězství. Připomínám i dnes, abychom se vrátili k domácí četbě Písma a ke společným modlitbám v rodinách. Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence. Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a k ochraně našich rodin.

Sledujte prosím, aktualizované informace pro věřící na těchto webových stránkách: www.doo.cz  a www.cirkev.cz, www.farnostvelkapolom.cz.  Děkuji za pochopení a prosím o modlitby za zdravotníky a nemocné.

P. Radek Drobisz, farář

Sdílet článek ...