Výzva otce biskupa ke společné modlitbě


Milí spolubratři a věřící našich farností,

rád bych vás pozval ke společné modlitbě růžence za odvrácení pandemie.
Zítřejší slavnost patronky diecéze svaté Hedviky je k tomu vhodnou příležitostí.

Spojme se, prosím, ve společné modlitbě ve 20,00.

S malým společenstvím se budu modlit v kapli biskupství a tato modlitba bude živě přenášena na Youtube kanálu diecéze.

Živé přenosy modlitby růžence z kaple biskupství budou pak dále pokračovat v sobotu, úterý a čtvrtek.

S přáním všeho dobrého a pevného zdraví

+ b. Martin David

Sdílet článek ...