Žehnání bylin


V neděli, 15. 8. o Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie se při mši svaté – ve všech kostelích naší farnosti – uskuteční žehnání bylin

„Panna Maria je v Církvi právem považována považovaná za nejkrásnější květ stvoření, jehož plodem je Kristus, Emanuel, Bůh mezi námi. Proto se v den jejího Nanebevzetí, v den vrcholícího leta, žehnají květy a byliny, zvláště ty, které svými účinky prospívají lidem. Byliny jsou pak symbolem její pomoci, protože léčí tělo i duši. V knize Sírachovcově čteme: ,Hospodin stvořil léčivé byliny ze země a rozumný člověk se jich neodříká. Což nezesládla voda dřevem, aby byla poznána jeho síla? On sám dal lidem vědění, aby byl oslavován pro své obdivuhodné skutky. Jimi léčí a tiší bolest, lékárník z nich připravuje lék, aby jeho skutky nevymizely a na zemi aby byl stále jeho pokoj.‘ Byliny provázejí člověka odpradávna. Ve Starém zákoně se píše o yzopu. Byla to kultovní a očistná bylina, která v Palestině roste jako plevel. Izraelité namáčeli svazek yzopu, když utíkali do Egypta, v krvi beránka a označovali jím veřeje. Žalmista zpívá: ,Pokrop mě yzopem a budu čistý‘. Ukřižovanému Kristu podali na yzopovém stonku houbu namočenou do octa.“

Sdílet článek ...