Kontakty

Farnost Velká Polom

farář:
Mgr. Radek Petr Drobisz
Mobil: +420 739 002 769
email:  rkf.velkapolom@doo.cz

Římskokatolická farnost Velká Polom
ul. Osvoboditelů 66
747 64 Velká Polom
IČ: 47810467

Bankovní spojení:
Dárci, na vyžádání (e-mailem, telefonem, osobně), dostanou, jak číslo účtu, tak i podrobnosti k případné darovací smlouvě, a rovněž potvrzení pro odpočet z daně.

Kontakt na varhanika:
Ing. Vladimír Pavlík
mobil: +420 734 50 43 43
email: vladimir.pavlik@centrum.cz

S náměty pro úpravu, doplnění a změny obsahu těchto farních stránek se obracejte na otce Radka….