Čtyřlístek – farní zpravodaj

Farní časopis Čtyřlístek je občasník, vycházející zpravidla tematicky k církevnímu roku. Své připomínky a náměty na témata, která byste rádi viděli v našem časopise, můžete sdělit osobně panu faráři, případně poslat na e-mailovou adresu: rkf.velkapolom@doo.cz. Na této stránce si můžete stáhnout všechna čísla časopisu ve formátu PDF. Přejeme příjemné počtení.

Ročník 2019

Čtyřlístek II/2019
Čtyřlístek I/2019

Ročník 2018

Čtyřlístek III/2018
Čtyřlístek II/2018
Čtyřlístek I/2018

Ročník 2017

Čtyřlístek IV/2017
Čtyřlístek III/2017
Čtyřlístek II/2017
Čtyřlístek I/2017