Modlitby mužů

Už několik let v naší farnosti funguje společenství mužů, které navštěvují muži ze všech našich obcí. Scházíme se pravidelně každé druhé úterý v měsíci po mši svaté na faře ve Velké Polomi.

Společenství probíhá modlitbou z knížečky Modlitby otců.

Pokud byste se chtěli i vy tohoto společenství účastnit, určitě přijďte mezi nás.

úryvek z knihy „Modlitby Otců“

Pane, náš Bože, děkujeme ti za dar otcovství. Prosíme Tě o ochranu všech žen a dětí, které jsi nám svěřil do naší péče. Prosíme Tě, chraň je před jakýmkoliv zlem a špatnými vlivy.