Schola

Zpěv patří neodmyslitelně k liturgii již od pradávna.

  • Liturgický zpěv vychází přímo z liturgických textů mše svaté. Jedná se především o ordinárium (neměnné části mše svaté – Pane, smiluj se, Sláva, Věřím, Svatý a Beránku Boží) a proprium (proměnlivé části mše svaté – Vstupní zpěv, responzoriální žalm, verš před evangeliem, zpěv k obětnímu průvodu, zpěv k přijímání a zpěv na závěr).
  • Paraliturgický zpěv nahrazuje vhodným způsobem liturgický text (svým charakterem a obsahem), ctí liturgické období a části mše svaté. Může se jednat o lidový zpěv z Kancionálu za doprovodu varhan nebo o zpěv písní za doprovodu hudebních nástrojů (zpěvák, schola nebo sbor).

Schola (sbor) zaujímá při liturgii důležité místo, neboť zpívá obtížnější části mše svaté (ordinárium a proprium) a podporuje zpěv božího lidu.

V naší farnosti působí scholy ve farním kostele ve Velké Polomi a také ve filiálním kostele v Dolní Lhotě, a také sbor.

Schola Velká Polom

Schola ve Velké Polomi, kterou navštěvují děti od 6 let, se schází každou středu v 17:00 hod. na faře, nacvičuje zpěvy pro nedělní liturgii, ale také podniká různé zábavné aktivity, jejichž cílem je vytváření společenství. Scholu vede Marta Kozelská – tel. 777 857 814.

Schola Dolní Lhota

Scholu v Dolní Lhotě navštěvují děti od 6 let, zkoušky se konají každý čtvrtek v 17:30 hod. v kostele v Dolní Lhotě, kde nacvičují zpěvy pro nedělní liturgii. Scholu vede Jana Máchová – tel. 733 676 629.

Schola s dětmi od 8 let pravidelně zpívá každý pátek při mši svaté. Zkoušky na páteční liturgii jsou 45 min. před začátkem mše svaté (tj. v 17:15 v letním období, v 16:15 v zimním období). Scholu vede Vladimír Pavlík – tel. 734 504 343.

Sbor

V naší farnosti působí také smíšený sbor, který zpívá příležitostně na slavnostní liturgii. Smíšený sbor vede Vladimír Pavlík – tel. 734 504 343.