Příprava snoubenců

SPOLEČNÁ SETKÁNÍ SNOUBENCŮ V ROCE 2022/2023

Vstup do svátosti manželství je jedním z nejkrásnějších životních kroků, který svědčí o ochotě darovat se s důvěrou druhému člověku.

Ochota sdílet bez podmínek svůj vlastní život s milovaným partnerem po zbytek svého žití je spojeno se zralým rozhodnutím. Církev si tohoto rozhodnutí váží a těší se z něj.

Nabízí snoubencům pomoc svou nejen formou modlitby, ale také formou přípravy v období před uzavřením sňatku. Nejedná se pouze o teoretické přijímání informací o povaze a charakteru manželství v křesťanském pohledu.

Nedílnou součástí je také vzájemné poznávání partnerů na společných setkáních pod vedením odborných lektorů a předávání zkušeností jiných manželských párů, kteří již kus společné cesty ušly. Tyto kurzy se uskutečňují pro děkanát Hlučín v Dolním Benešově, Kravařích, v Ludgeřovicích a v Hati. Celý cyklus se skládá z 5 setkání.  

Přehled přednášek a míst setkání pro snoubence:

Další informace a registrace jsou k dispozici na stránce http://www.farnosthlucin.cz/priprava-snoubencu/