Dostavba kaple v Dolní Lhotě

V souvislosti s rozhodnutím naších farníků z Dolní Lhoty zvelebit zadní část našeho kostela byla koncem roku 2016 vypracována studie přístavby kaple. Záměrem je provést demolici chátrající a nevyužívané márnice a postavit nové prostory, které budou sloužit především jako zázemí pro budoucí kroužky dětí, hudební a pěvecký nácvik pro scholu, výuku náboženství, zázemí pro ministranty apod. Dále bude využíván pro společensko-kulturní akce jako je rozsvícení adventních věnců nebo dožínkové akce. V neposlední řadě bude sloužit jako vhodné zázemí pro různé obřady, a to jak křtiny, svatby, tak i smuteční obřady.

Na podzim v roce 2018 jste mohli zaznamenat zahájení stavby a úspěšné dokončení základové desky. Projektantem dostavby je Ing. Karel Siuda z Krnova, stavební dozor zajišťuje Ing. Radek Kubík z biskupství, investorem je Římskokatolická farnost Velká Polom. Za průběh dostavby organizačně zodpovídá JUDr. Aleš Miko, ekonomické záležitosti řeší Dagmar Máchová. Stavba má být dokončena v červnu 2020, je financována z darů farníků a z příspěvku obce Dolní Lhota. Dostavbu je možné finančně podpořit také zakoupením pamětní magnetky v sakristii a na obecním úřadě v Dolní Lhotě.

Pokud chcete přispět na zdárné dokončení tohoto díla, můžete tak učinit několika způsoby:

  • zakoupením magnetky na Obecním úřadě v Dolní Lhotě, u p. H. Výtiskové

  • při nedělní sbírce v kapli v Dolní Lhotě

  • Vložením hotovosti do kasičky v kapli v Dolní Lhotě

  • převodem na účet, který je zřízen pro dostavbu kaple. Účet je níže. při této možnosti může vystavit o. Radek potvrzení o daru, které je možné uplatnit pro daňové přiznání.

  • Číslo účtu pro dostavbu kaple v Dolní Lhotě je:283146156/0300

Děkujeme

Fotogalerie prací z dostavby:
Dokumenty související se stavbou: