Rekonstrukce ve Velké Polomi

Oprava místnosti s plísní a vytvoření toalety

Máme velmi obětavé lidi v naší obci Velká Polom. Ženy každý týden, po několika skupinkách postupně uklízejí kostel. Chybí nám ovšem vodovodní přípojka, bojler anebo alespoň průtokový ohřívač. Ženy musejí i v dnešní moderní době vodu tahat ve vědrech z fary anebo od pumpy na hřbitově.
Také by bylo dobré zakoupit alespoň chemické WC na hřbitov. Ať senioři nebo jiné osoby to nemají na toaletu daleko.
Na faře je v několika místnostech plíseň, je jí třeba odstranit a následně vymalovat místnosti, kde se plíseň vyskytuje.
Naše farnost sv. Václava má ve správě historicky jeden nejstarších chrámů ve Slezsku. Velkopolomský kostel je ze 13. stol., patří k nejstarším kostelům nejen našeho regionu, ale i na území dolního Slezska.

Pokud chcete přispět na tento projekt, budeme rádi. Můžete tak udělat prostřednictvím ČSOB pomáhá regionům.